Terms and Conditions Betingelser: Algemene voorwaarden: EHDOT: Conditions generales : Allgemeine Bedingungen: Feltetelek:   Termos e Condicoes: Russian Condiciones Generales: Villkor och bestammelser: Kosullar: Terms & Conditions:

 

UK

 

 

Full Prize Draw Terms and Conditions:
The Promotion is free to enter; entrants do not have to purchase any product or service. There is one prize to win which comprises of the following: waiving the fee for one Exchange Holiday, trading power protection, maintenance fees paid for one year (up to the value of £500- paid directly to the winning member’s home resort), 20% off an Extra Holiday, RCI Platinum upgrade (if a standard member), renewal of RCI Platinum membership (if an existing RCI Platinum member), and combine of deposits.
The Promoter is RCI Europe – registered office: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

The Prize Draw is open to all RCI Europe members serviced by RCI European offices. Employees of Wyndham Worldwide and its group of companies (including RCI Europe), their agents, partners and families are not permitted to enter.

How to enter: Deposit your Week(s) online or via the call centre - one (1) entry per verified deposit will be accepted if the deposit is made via the call centre. Two (2) entries per verified deposit will be accepted if the deposit is made online at RCI.com. 
There are no limits on the amount of weeks members can deposit. The Prize is non-transferable and no cash alternative is available. There will be one (1) winner from the RCI Europe membership base. The Prize Draw is open from 00.01 on 21/03/2018 and closes on 28/03/2018 at 23.59 GMT.  Any entries received after this time and date will not be accepted. If the winner does not provide their resort and home week maintenance fee details to RCI Europe by 31/05/18, an alternative winner will be drawn. 

Entrants must be over the age of 18 years. The Promoter will not accept responsibility for any technical, or other reason that affects a deposit being made or the winner being notified or drawn within the specified time period.

The winner will be randomly selected and notified on or before 25 April 2018. If the prize is not accepted, a new winner will be selected from all eligible RCI member deposits made before the closing date. The Promoter reserves the right to withdraw, extend or amend the Prize Draw at any time without notice. The Prize Winner’s name, country and country address will be available from the Promoter between 25/04/18 and 25/05/18 upon request and provided a SAE is enclosed.

By entering the Prize Draw, the prize winner grants the Promoter permission to use their name and likeness for advertising and future promotional purposes without additional compensation. The Prize Draw is governed by English law and the English courts shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising in connection with it. The Promoter’s decision is final and correspondence will not be entered into. Entry into the Prize Draw confirms that participants have read, understood and agree to be bound by these terms and conditions.

 

 

DK

 

 

RCI Weeks-medlemmer, Lodtrækningspræmie. Det er gratis at deltage i konkurrencen, og deltagere er ikke forpligtet til at købe produkter eller services. Der er én præmie, som består af følgende: ophævelse af gebyret for en BytteFerie, bytteværdisikring, opgradering til RCI Platinum (gælder for medlemmer med almindeligt medlemskab), fornyelse af RCI Platinum-medlemskab (hvis et eksisterende RCI Platinum-medlem vinder), og kombinering af deponeringer. Vinderen får sit vedligeholdelsesgebyr betalt op til en værdi af GB £ 500. Betalingen arrangeres direkte med det vindende medlems eget feriested.

Arrangøren er RCI Europe – hjemsted: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire NN15 6EY. 

Lodtrækningen er åben for alle RCI Europes medlemmer, der betjenes af de europæiske kontorer. Medarbejderne ved Wyndham Worldwide og dets selskaber (herunder RCI Europe) samt deres agenter, partnere og familier må ikke deltage.

Sådan deltager du: Deponér din(e) uge(r) online eller via vores callcenter – en (1) tilmelding pr. bekræftet deponering accepteres, hvis deponeringen sker via vores callcenter. Der accepteres to (2) lodder pr. bekræftet deponering ved deponeringer foretaget online via RCI.com.  

Der er ingen begrænsning på det antal uger, som medlemmer kan deponere. Præmien kan hverken overføres til andre eller erstattes af kontanter. Der vil være én (1) vinder blandt RCI Europes medlemmer. Konkurrencen begynder d. 21-03-2018 kl. 00.01 og slutter d. 28-03-2018 kl. 23.59 GMT. Alle registreringer modtaget efter det anførte tidspunkt betragtes som ugyldige og accepteres ikke. Hvis vinderen ikke sender oplysninger om sit feriested og vedligeholdelsesgebyret for sin egen uge til RCI Europe inden d. 31-05-2018, udtrækkes der en anden vinder. 

Deltagerne skal være fyldt 18 år. Arrangøren påtager sig intet ansvar for tekniske omstændigheder eller andre forhold, som måtte påvirke en deponering eller meddelelser til vindere i lodtrækningen inden for det angivne tidsrum.

Vinderne er tilfældigt udvalgt og anmeldt senest den 25-04-2018. Hvis præmien ikke kan modtages, trækkes der en ny vinder blandt alle berettigede RCI-medlemmers deponeringer foretaget inden for den angivne tidsfrist. 

Arrangøren forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække, forlænge eller ændre præmielodtrækningen uden varsel.  

Præmievinderens navn og fulde adresse vil være tilgængelig fra arrangøren mellem den 25-04-2018 og 25-05-2018 efter anmodning og forudsat, at en SAE er vedlagt. Ved at deltage i præmielodtrækningen giver vinderen arrangøren tilladelse til at benytte vedkommendes navn og billede til reklame- og kampagneformål uden ekstra betaling. Lodtrækningen er underlagt gældende lovgivning i Storbritannien, og kun domstolene i Storbritannien har jurisdiktion over enhver tvist, der opstår i forbindelse med den.  Arrangørens beslutning er endelig, og ingen korrespondance om den besvares. Deltagelse i præmielodtrækningen bekræfter, at deltagerne har læst, forstået og accepterer, at disse vilkår og betingelser er bindende.

 

 

 

prijsverloting voor RCI Weeks-leden: deelname aan de actie is gratis; deelnemers zijn niet verplicht om een product of dienst aan te schaffen. Er kan één prijs worden gewonnen. Deze bestaat uit: kostenvergoeding voor één ruilvakantie, ruilkrachtbescherming, een upgrade naar RCI Platinum-lidmaatschap (voor standaardleden) of een vernieuwing van het RCI Platinum-lidmaatschap (voor bestaande RCI Platinum-leden), en het combineren van deponeringen. Ook worden onderhoudskosten tot € 574 vergoed, rechtstreeks betaald aan het eigen vakantieverblijf van het winnende lid.

De organisator is RCI Europe — geregistreerd kantoor: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

De prijstrekking staat open voor alle leden van RCI Europe die worden bediend door de kantoren van RCI Europe. Werknemers van Wyndham Worldwide en de bedrijvengroep waarvan zij deel uitmaakt, waaronder ook RCI Europe, hun tussenpersonen, partners en gezinsleden, zijn uitgesloten van deelname.

Hoe kunt u meedoen: deponeer uw week (weken) online of via het callcenter — er wordt één (1) inzending per geverifieerde deponering geaccepteerd als de deponering wordt gemaakt via het callcenter. Indien de deponering online wordt gedaan via RCI.com, geldt dat elke geverifieerde deponering recht geeft op twee (2) inschrijvingen. 
 
Het aantal weken dat leden kunnen deponeren is onbeperkt. De prijs kan niet worden overgedragen en kan niet worden verzilverd. Er zal één (1) winnaar worden gekozen uit het ledenbestand van RCI Europe. De prijstrekking is geopend vanaf 00:01 uur op 21-03-2018 en sluit op 28-03-2018 om 11:59 uur GMT. Deelname na dit tijdstip en deze datum is niet mogelijk. Indien de winnaar verzuimt om uiterlijk op 31-05-2018 informatie over de onderhoudskosten voor zijn of haar eigen week aan RCI Europe te verstrekken, zal een andere winnaar worden getrokken. 

Deelnemers dienen ten minste achttien jaar oud te zijn. De organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of andere zaken die invloed kunnen hebben op het maken van een deponering, of op het informeren of kiezen van de winnaar binnen de gespecificeerde periode.

De winnaars worden willekeurig gekozen en ontvangen bericht op of vóór 25-04-2018. Als de prijs niet wordt geaccepteerd, wordt er een nieuwe winnaar gekozen uit alle deponeringen van RCI-leden die vóór de sluitingsdatum zijn gedaan en dus in aanmerking komen. 

De organisator behoudt zich het recht voor deze prijstrekking zonder kennisgeving op elk gewenst moment in te trekken, te verlengen of te wijzigen.  

De namen, landen en landsadressen kunnen worden aangevraagd bij de organisator tussen 25-04-2018 en 25-05-2018, mits een SAE is bijgevoegd. Door deel te nemen aan de prijstrekking verleent de winnaar de organisator toestemming om zijn/haar naam en gelijkenis te gebruiken voor advertenties en toekomstige reclamedoeleinden zonder dat hij/zij hiervoor een vergoeding ontvangt. Op deze prijstrekking is het Engelse recht van toepassing. De bevoegdheid om vonnis te wijzen in een geschil dat ontstaat in verband met de prijstrekking ligt uitsluitend bij de Engelse rechtbanken.  De door de organisator bekendgemaakte uitslag is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Door deel te nemen aan de prijstrekking bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden hebben gelezen en begrepen, en dat zij deze accepteren.

 

 

EHDOT:


Weeks-jäsenet, Superpalkintoarvonta: Kilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä osallistumiseen edellytetä tuotteiden tai palveluiden ostamista. Arvonnassa arvotaan yksi palkinto, johon sisältyy yhden vaihtoloman maksun hyvitys, vaihtoarvovakuutus, jäsenyyden päivitys RCI Platinum -jäsenyyteen (jos voittaja on tavallinen jäsen), RCI Platinum -jäsenyyden uusiminen (jos voittaja on jo RCI Platinum -jäsen) ja talletusten yhdistäminen. Palkintoon sisältyvät myös suoraan jäsenen omalle lomakeskukselle maksettavat vastikkeet 500 puntaan asti.

Arvonnan järjestää RCI Europe – virallinen osoite: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

Palkintoarvontaan voivat osallistua kaikki RCI Europen jäsenet, jotka käyttävät eurooppalaisten toimistojemme palveluja. Wyndham Worldwide -organisaation ja -konserniin kuuluvien yhtiöiden (esim. RCI Europen) työntekijät, edustajat, yhteistyökumppanit ja työntekijöiden perheenjäsenet eivät saa osallistua arvontaan.

Osallistumisohjeet: Talleta viikkosi verkossa tai soittamalla puhelinpalveluun. Puhelinpalvelun kautta myönnetään yksi (1) arpa vahvistettua talletusta kohden. Jos talletus tehdään verkossa osoitteessa RCI.com, jokaista vahvistettua talletusta kohden myönnetään kaksi (2) arpaa.  

Jäsenet voivat tallettaa haluamansa määrän viikkoja ilman rajoitusta. Palkintoa ei voi siirtää muille eikä vaihtaa rahaan. Voittajia arvotaan yksi (1), ja voittajan on oltava RCI Europen jäsen. Palkintoarvonnan kilpailujakso alkaa 21.03.2018 klo 0.01 (GMT) ja päättyy 28.03.2018 klo 23.59 (GMT). Edellä mainitun määräajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Jos voittaja ei toimita tietoja lomakeskuksestansa ja oman viikkonsa hoitovastikkeista RCI Europelle 31.05.2018 mennessä, arvotaan uusi voittaja. 
Osallistujan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Järjestäjä ei ota vastuuta teknisistä tai muista syistä, jotka saattavat vaikuttaa talletusten tekemiseen tai Voittajan valitsemiseen tai Voittajalle ilmoittamiseen voitosta määritettynä ajankohtana.

Voittajat arvotaan satunnaisesti, ja voittajille ilmoitetaan voitosta 25.04.2018 mennessä. Jos Voittaja ei ota Palkintoa vastaan, uusi voittaja arvotaan määräaikaan mennessä talletuksen tehneiden, osallistumisehdot täyttävien RCI-jäsenten kesken. 

Järjestäjä varaa oikeuden Palkintoarvonnan peruuttamiseen, osallistumisajan pidentämiseen tai Palkintoarvontaa koskeviin muutoksiin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.  

Palkintojen voittajien nimet, maa ja maaosoite ovat saatavana arvonnan järjestäjältä pyynnöstä 25.04.2018–25.05.2018. Pyynnön mukana on toimitettava vastauskuori, jonka postimaksu on maksettu. Osallistumalla Palkintoarvontaan Voittaja antaa Järjestäjälle luvan käyttää nimeään ja kuvaansa mainos- ja tuleviin myynninedistämistarkoituksiin ilman lisäkorvausta. Palkintoarvonta on Englannin lakien alainen, ja Englannin oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta arvontaan liittyvissä kiistoissa.  Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä neuvotella. Osallistumalla Palkintoarvontaan osallistujat vahvistavat, että he ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä ehdot ja että he hyväksyvät ne ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

 

Conditions generales :

 

Adhérents Weeks,: Tirage au sort exceptionnel : La Promotion est gratuite ; les participants ne sont pas tenus d’acheter des produits ou services. Un Prix, parmi les suivants, est à gagner : suppression des frais pour un échange, protection de la valeur d’échange, passage à l’adhésion RCI Platinum (pour les adhérents standard), renouvellement de l’adhésion RCI Platinum (pour les adhérents Platinum standard), et combinaison de dépôts. Il inclut également la prise en charge des frais de maintenance à hauteur de 500 £, payés directement à la Propre résidence du lauréat.

Le Promoteur est RCI Europe - Siège : Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Royaume-Uni. 

Le Tirage au sort est ouvert à tout adhérent RCI Europe dépendant des sites européens. Les employés de Wyndham Worldwide et les sociétés de son groupe (y compris RCI Europe), leurs agents, leurs conjoints et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à participer.

Comment participer : déposez votre/vos semaine(s) en ligne ou auprès du centre d’appels. Une (1) participation sera acceptée pour chaque dépôt vérifié effectué auprès du centre d’appels. Deux (2) participations seront acceptées pour chaque dépôt vérifié effectué en ligne sur le site RCI.com.  

Les adhérents peuvent déposer autant de semaines qu’ils le souhaitent. Le Prix est non transférable et ne peut faire l’objet d’un remboursement. Il y aura un (1) Gagnant pour l’ensemble des adhérents RCI Europe. Le Tirage au sort est ouvert du 21/03/2018, 00 h 01 au 28/03/2018, 23 h 59 (GMT). Toute demande de participation passée cette date sera refusée. Si le Gagnant ne fournit pas le détail des frais de maintenance de sa propre résidence et de sa propre semaine à RCI Europe avant le 31/05/2018, un autre gagnant sera tiré au sort. 

Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Le Promoteur n’est en aucun cas responsable de tout problème technique ou autre empêchant le dépôt, le Tirage au sort ou la notification du Gagnant pendant la période indiquée.

Les Gagnants seront tirés au sort et avertis le 25/04/2018 au plus tard. En cas de refus du Prix, un nouveau Gagnant sera sélectionné parmi tous les dépôts valides effectués par des adhérents RCI avant la date de clôture. 

Le Promoteur se réserve le droit d’annuler, de prolonger ou de modifier le Tirage au sort à tout moment et sans préavis.  

Le nom et le pays/la région de résidence des Gagnants pourront être obtenus sur simple demande entre le 25/04/2018 et le 25/05/2018, en envoyant au Promoteur une enveloppe timbrée sur laquelle figure votre adresse. En participant au Tirage au sort, le Gagnant autorise le Promoteur à utiliser à l’avenir son nom et son image à des fins promotionnelles et publicitaires, sans compensation supplémentaire. Le Tirage au sort est régi par le Droit anglais et les Tribunaux anglais ont compétence exclusive en cas de litige à son sujet.  Toute décision du Promoteur est indiscutable et aucune correspondance ne sera prise en considération. La participation au Tirage au sort implique que les participants aient lu et compris les présentes conditions générales et acceptent d’y d’être liés.

 

 RCI για τα μέλη του προγράμματος Weeks: Κλήρωση δώρου μεγάλου διαγωνισμού: Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία. Το Δώρο είναι ένα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: αποποίηση κόστους για μία Ανταλλαγή διακοπών, προστασία συναλλακτικής δύναμης, αναβάθμιση σε συνδρομή Platinum της RCI (στην περίπτωση βασικών μελών), ανανέωση της συνδρομής Platinum της RCI (στην περίπτωση ενός υφιστάμενου μέλους Platinum της RCI) και συνδυασμό καταθέσεων. Επιπλέον περιλαμβάνει την καταβολή των εξόδων συντήρησης αξίας άνω των 500 £, τα οποία θα καταβληθούν απευθείας στο συγκρότημα του μέλους που έχει κερδίσει.

Η εταιρεία προώθησης είναι η RCI Europe, με έδρα στη διεύθυνση Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλα τα μέλη της RCI Europe, τα οποία εξυπηρετούνται από τα ευρωπαϊκά γραφεία της RCI. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους εργαζόμενους της Wyndham Worldwide και του ομίλου εταιρειών της (συμπεριλαμβανομένης της RCI Europe), στους αντιπροσώπους, στους συνεργάτες και στις οικογένειές τους.

Τρόπος συμμετοχής: Καταθέστε τις εβδομάδες σας ηλεκτρονικά ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου - μία (1) συμμετοχή ανά επιβεβαιωμένη κατάθεση θα γίνεται δεκτή, αν η κατάθεση πραγματοποιείται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Δύο (2) συμμετοχές ανά επιβεβαιωμένη κατάθεση θα γίνονται δεκτές, αν η κατάθεση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας RCI.com. 
 
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εβδομάδων που μπορούν να καταθέσουν τα μέλη. Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται και δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής του με μετρητά. Θα προκύψει ένας (1) Νικητής από τη βάση μελών της RCI Europe. Η κλήρωση ισχύει από τις 21/03/2018 και ώρα 00.01 και λήγει στις 28/03/2018 και ώρα 23.59 (ώρα Γκρίνουϊτς). Όσες συμμετοχές ληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές. Εάν ο Νικητής δεν παράσχει τα στοιχεία του συγκροτήματός του και των εξόδων συντήρησης για την εβδομάδα τους στην RCI Europe μέχρι τις 31/05/2018, θα κληρωθεί επιλαχών. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω. Η Εταιρεία προώθησης δεν αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν τεχνικό ή άλλο λόγο που επηρεάζει μια πραγματοποιηθείσα κατάθεση ή την ειδοποίηση ή κλήρωση του Νικητή εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Οι νικητές θα επιλεγούν με τυχαία κλήρωση και θα ειδοποιηθούν το αργότερο μέχρι τις 25/04/2018. Αν κάποιο Δώρο δεν διεκδικηθεί, θα επιλεγεί νέος Νικητής από όλες τις καταθέσεις των μελών της RCI που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης. 

Η Εταιρεία προώθησης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, να παρατείνει ή να τροποποιήσει την Κλήρωση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.  

Το όνομα, η χώρα και η διεύθυνση των νικητών των δώρων θα είναι διαθέσιμα από την Εταιρεία προώθησης κατόπιν αιτήματος από 25/04/2018 έως 25/05/2018 και εφόσον έχετε εσωκλείσει φάκελο με τη διεύθυνσή σας και πληρωμένο τέλος. Με τη συμμετοχή του στην Κλήρωση, ο Νικητής του Δώρου εκχωρεί στην Εταιρεία προώθησης την άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα τους για διαφημιστικούς και μελλοντικούς προωθητικούς σκοπούς χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Η Κλήρωση διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο και τα Αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν σχετικά με αυτή.  Η απόφαση της Εταιρείας προώθησης είναι οριστική και δεν θα επιδέχεται περαιτέρω επικοινωνία. Η συμμετοχή στην Κλήρωση επιβεβαιώνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

 

Allgemeine Bedingungen:


Das Gewinnspiel mit Hauptgewinn für Weeks-Mitglieder: Die Anmeldung für die Aktion ist kostenlos, Teilnehmer müssen keine Produkte oder Dienste kaufen. Es gibt einen Preis zu gewinnen, der Folgendes umfasst: Die Gebühr für einen Tauschurlaub wird erlassen, Tauschkraftabsicherung, ein Upgrade auf die RCI Platinum-Mitgliedsstufe (gilt für normale Mitglieder), eine Verlängerung der RCI Platinum-Mitgliedschaft (gilt für aktuelle RCI Platinum-Mitglieder) und die Kombination von Deponierungen. Der Preis umfasst zudem Servicegebühren bis zu einem Wert von 500 £, welche direkt an die eigene Anlage des Gewinners überwiesen werden.

Veranstalter des Gewinnspiels ist RCI Europe – Registrierter Firmensitz: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, Großbritannien.
 
Am Gewinnspiel teilnehmen können alle Mitglieder von RCI Europe, die von europäischen RCI-Niederlassungen betreut werden. Mitarbeiter von Wyndham Worldwide und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich RCI Europe, deren jeweilige Vertreter, Partner und Familienangehörige sind nicht zur Teilnahme berechtigt.

Teilnahme: Deponieren Sie Ihre Woche(n) online oder über das Callcenter: Pro bestätigter Deponierung, die über das Callcenter vorgenommen wird, erhalten Sie eine (1) Gewinnspielanmeldung; pro bestätigter Deponierung, die online über RCI.com erfolgt, erhalten Sie zwei (2) Gewinnspielanmeldungen.  

Die Anzahl der Wochen, die Mitglieder deponieren können, ist nicht begrenzt. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Es wird ein (1) Gewinner aus dem Mitgliederstamm von RCI Europe ermittelt. Das Gewinnspiel beginnt am 21.03.2018 um 00:01 Uhr GMT (01:01 MEZ) und endet am 28.03.2018 um 23:59 Uhr GMT (01.11.2017, 00:59 MEZ). Alle Anmeldungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden nicht akzeptiert. Wenn der Gewinner nicht den Namen seiner Anlage sowie die Details zu seiner eigenen Besitzwoche und zur Servicegebühr bis zum 31.05.2018 an RCI Europe übermittelt, wird ein alternativer Gewinner gezogen. 

Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahre. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für technische oder andere Gründe, die eine Deponierung oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Gewinners verhindern.

Die Gewinner werden per Zufallsverfahren ermittelt und spätestens am 25.04.2018 benachrichtigt. Falls ein Gewinner den Gewinn nicht annimmt, wird aus allen gültigen Deponierungen von RCI-Mitgliedern, die vor Teilnahmeschluss eingegangen sind, ein neuer Gewinner ermittelt. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung abzubrechen, zu verlängern oder zu ändern.  

Name und Land des Gewinners sind vom 25.04.2018 bis 25.05.2018 auf Anfrage und gegen Zusendung eines ausreichend frankierten und adressierten Rückumschlags erhältlich. Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel gewährt der Gewinner dem Veranstalter das Recht, seinen Namen und Ähnliches für Werbe- und künftige PR-Zwecke ohne weitere Vergütung nutzen zu dürfen. Das Gewinnspiel unterliegt englischem Recht. Sämtliche durch dieses Gewinnspiel entstehenden Rechtsstreitigkeiten fallen in die ausschließliche Zuständigkeit der englischen Gerichte.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Schriftverkehr zu diesem Gewinnspiel wird nicht berücksichtigt. Mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen die Teilnehmer, dass sie diese Allgemeinen Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

 


Weeks tagok: Rendkívüli nyereményjáték: A promócióban való részvétel ingyenes, a részvétel nincs semmilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlásához kötve. Egyetlen nyeremény nyerhető meg, amely a következő díjak elengedését tartalmazza: egy csereüdülés, csereérték-védelem, RCI Platinum tagságváltás (normál tagok esetében), RCI Platinum tagság megújítása (meglévő RCI Platinum tagság esetén) és deponálások összevonása. Továbbá 500 £ értékben megtérítjük karbantartási díjait. Az összeget közvetlenül a nyertes tag saját üdülőjének fizetjük ki.

A szervező az RCI Europe – bejegyzett iroda: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

A nyereményjátékban az RCI Europe európai képviseleteinek minden tagja részt vehet. A játékban nem vehetnek részt a Wyndham Worldwide és leányvállalatainak (például az RCI Europe) alkalmazottai és azok ügynökei, partnerei vagy családtagjai.

Részvétel módja: Deponálja hetét/heteit online vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül – jóváhagyott deponálásonként egy (1) jelentkezést fogadunk el, amennyiben a deponálás a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történt. Az RCI.com oldalon történő online deponálások esetében ellenőrzött deponálásonként két (2) jelentkezés fogadható el.  
A tagok által deponálható hetek száma nem korlátozott. A nyeremény nem ruházható át, és nem váltható készpénzre. Egy (1) nyertest sorsolunk ki az RCI Europe tagjai közül. A nyereményjáték 2018.03.21. 00:01 perctől 2018.03.28. 23:59 percig (GMT) tart. Az ezután beérkező jelentkezéseket nem fogadjuk el. Ha a nyertes nem adja meg az üdülője és a saját hete karbantartási díjainak adatait az RCI Europe vállalatnak 2018.05.31., akkor egy helyettesítő nyertest sorsolunk ki. 

A részvétel feltétele a 18. életév betöltése. A szervező nem vállal felelősséget a deponálási tranzakció végrehajtását, a nyertes értesítését vagy a meghatározott időszakon belül történő kisorsolását befolyásoló technikai vagy egyéb okokért.

A nyerteseket véletlenszerűen sorsolják ki, és legkésőbb 2018.04.25-án értesítik. Ha a nyertes nem fogadja el a nyereményt, új nyertest sorsolunk ki a jogosult RCI tagok által a záró dátum előtt végrehajtott összes deponálás alapján. 

A szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték előzetes bejelentés nélkül történő bármikori visszavonására, meghosszabbítására vagy módosítására.  

A játék nyerteseinek nevét, országát és megyéjét megtudhatja, ha 2018.04.25. és 2018.05.25. között a kérelmével együtt egy megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot küld a szervező címére. A nyereményjátékba való jelentkezéssel a nyertes hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához, illetve engedélyezi, hogy a szervező azt jövőbeni reklám- és promóciós célokra használja fel további kompenzáció nélkül. A nyereményjátékra Anglia törvényei vonatkoznak, és bármilyen jogvita esetén az angol bíróságok rendelkeznek kizárólagos jogkörrel.  A szervező döntése végleges, ezzel kapcsolatban semmilyen további levelezést nem folytatunk. A nyereményjátékban való részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a fenti feltételeket.

 

 

 


soci RCI Weeks, - straordinario concorso con estrazione a premi: la partecipazione alla Promozione è gratuita; i partecipanti non sono tenuti ad acquistare alcun prodotto o servizio. Il Premio in palio è compreso tra: annullamento della quota per uno Scambio Vacanze, protezione sul Potere di Scambio, passaggio a RCI Platinum (in caso di socio standard), rinnovo dell'iscrizione Platinum RCI (in caso di socio RCI Platinum) e combinazione dei depositi. Tra questi premi, è incluso anche il pagamento delle spese di gestione fino a un valore massimo di € 500, il quale verrà versato direttamente al residence di appartenenza del socio vincitore.

Il promotore è RCI Europe con sede legale presso Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

L'Estrazione a premi è aperta a tutti i soci RCI Europe serviti dalle sedi europee RCI. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di Wyndham Worldwide e del suo gruppo di aziende (fra cui RCI Europe), i loro agenti, partner e parenti.

Come partecipare: depositi le Sue settimane online o tramite il call centre; verrà accettata una (1) domanda di partecipazione per ogni deposito verificato effettuato tramite il call centre. Saranno accettate due (2) domande di partecipazione per ogni deposito verificato effettuato online su RCI.com.  

Il numero di settimane che i soci possono depositare è illimitato. Il Premio non è trasferibile e non sono disponibili premi alternativi in contanti. Verrà estratto un (1) Vincitore dalla base di soci RCI Europe. L'Estrazione a premi è aperta dalle ore 00:01 del 21/03/2018 alle ore 23:59 del 28/03/2018 (orario di Greenwich). Le domande di partecipazione ricevute dopo tale ora e data non verranno accettate. Qualora il Vincitore non fornisse a RCI Europe i dettagli relativi alle spese di gestione del proprio residence e settimana di appartenenza entro il 31/05/2018, verrà estratto un altro vincitore. 

I partecipanti devono avere almeno 18 anni. Il Promotore non si assume responsabilità tecniche, o di diversa natura, relative all'elaborazione di un deposito o alla comunicazione o estrazione del Vincitore entro il periodo di tempo specificato.

Il Vincitore sarà estratto a sorte e avvisato entro e non oltre il 25/04/2018. Qualora il Premio non fosse accettato, verrà selezionato un nuovo Vincitore tra tutti i depositi validi ricevuti dai soci RCI idonei prima della data di chiusura. 

Il Promotore si riserva il diritto di annullare, prolungare o modificare l'Estrazione a Premi in qualsiasi momento senza preavviso.  

Il nome e il Paese del Vincitore saranno resi noti dal Promotore dal 25/04/2018 al 25/05/2018 su richiesta e a condizione che sia acclusa una busta preindirizzata e preaffrancata. Partecipando all'Estrazione a Premi, il Vincitore del Premio concede al Promotore l'autorizzazione a utilizzare il proprio nome e immagine a scopi pubblicitari e promozionali futuri, senza alcun compenso aggiuntivo. L'Estrazione a Premi è regolamentata ai sensi della legislazione inglese e saranno i Tribunali inglesi a disporre della giurisdizione esclusiva in eventuali controversie in relazione alla stessa.  La decisione del Promotore sarà definitiva e non si intratterrà alcuna corrispondenza al riguardo. Partecipando all'Estrazione a premi, i partecipanti confermano di aver letto, compreso e accettato di essere vincolati dai presenti termini e condizioni.


 

Termos e Condicoes:


membros das Semanas do RCI: sorteio de um grande prémio: a participação na Promoção é grátis; os participantes não têm de adquirir qualquer produto ou serviço. Será atribuído um prémio composto pelo seguinte: pagamento das taxas de uma Troca de Férias, da proteção do poder de troca, da atualização para o RCI Platinum (caso seja um membro normal) ou da renovação da inscrição no RCI Platinum (caso seja membro do RCI Platinum) e da combinação de depósitos. Também inclui o pagamento das taxas de manutenção, no montante de£500, diretamente ao empreendimento onde o membro vencedor for titular.

A Promotora é a RCI Europe – sede social: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

O Sorteio é aberto a todos os membros do RCI Europe geridos por escritórios europeus do RCI. Não é permitida a participação de funcionários da Wyndham Worldwide e do seu grupo de empresas (incluindo a RCI Europe), respetivos agentes, parceiros e familiares.

Como participar: Deposite a(s) sua(s) Semana(s) on-line ou através do centro de atendimento telefónico – será aceite uma (1) participação por depósito verificado caso o depósito seja efetuado através do centro de atendimento telefónico. Serão aceites duas (2) participações por depósito verificado caso o depósito seja efetuado on-line em RCI.com.  

Não existem limites quanto ao número de semanas que os membros podem depositar. O Prémio é intransmissível e não estão disponíveis alternativas em dinheiro. Será apurado um (1) Vencedor a partir da base de inscrições na RCI Europa. O Sorteio tem início às 00:01 de 21/03/2018 e encerra às 23:59 de 28/03/2018 (hora de Lisboa). Não serão aceites quaisquer participações recebidas após esta data. Se o Vencedor não fornecer à RCI Europa os detalhes da taxa de manutenção da semana de que é titular e do seu empreendimento, até 31/05/18, será sorteado outro vencedor. 

Os participantes devem ter idade igual ou superior a 18 anos. A Promotora não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer problemas técnicos ou outros que afetem a realização de um depósito, pela notificação do Vencedor ou pela realização do sorteio no período de tempo especificado.

Os Vencedores serão selecionados aleatoriamente e notificados até 25-04-2018. Se o Prémio não for aceite, será selecionado um novo Vencedor de entre todos os depósitos de membros do RCI elegíveis efetuados antes da data de encerramento. 

A Promotora reserva-se o direito de cancelar, prolongar ou corrigir o Sorteio a qualquer momento sem aviso prévio.  

Os nomes, países e moradas dos Vencedores serão disponibilizados pela promotora entre 25/04/2018 e 25/05/2018, mediante pedido e caso seja incluído um envelope endereçado e com selo. Ao participar no Sorteio, o Vencedor autoriza a Promotora a utilizar os respetivos nomes e outras informações relacionadas para fins publicitários e promocionais futuros sem qualquer compensação adicional. O Sorteio é regido pela legislação Inglesa e os tribunais Ingleses terão jurisdição exclusiva sobre quaisquer disputas que surjam relativamente ao mesmo.  A decisão da Promotora é final e não será aceite qualquer correspondência a esse respeito. A participação no Sorteio confirma que os participantes leram, compreenderam e aceitam estar vinculados a estes termos e condições.

 

Russian


Участники программы обмена недель: Щедрый розыгрыш: Участие в акции бесплатно; покупка каких-либо товаров или услуг не требуется. В розыгрыше можно выиграть один приз, который включает: один бесплатный обмен отдыхом, защиту обменного потенциала, повышение уровня членства в клубе до RCI Platinum (для членов стандартного клуба), обновление членства в клубе RCI Platinum (действующий член клуба RCI Platinum) и объединение депонированных недель. Также он включает оплату коммунальных платежей на сумму до 500 фунтов стерлингов, которая будет выплачена напрямую домашнему курорту победителя.

Адрес регистрации учредителя, RCI Europe: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

Право на участие в розыгрыше призов имеют все члены клуба RCI Europe, обслуживаемые представительствами RCI на территории Европы. К участию в розыгрыше призов не допускаются сотрудники компании Wyndham Worldwide и группы ее компаний (включая RCI Europe), их агенты, партнеры и родственники.

Условия участия: депонируйте неделю (-и) на веб-сайте или через центр обслуживания клиентов. При наличии у члена клуба подтвержденной недели, депонированной путем обращения в центр обслуживания клиентов, от него принимается только одна (1) заявка на участие в розыгрыше. При наличии у члена клуба подтвержденной недели, депонированной на веб-сайте RCI.com, от него принимаются две (2) заявки на участие в розыгрыше.  

Количество недель, которые члены клуба могут депонировать, не ограничено. Приз не подлежит передаче другому лицу. Замена приза эквивалентной денежной суммой не предусмотрена. В клубе RCI Europe будет выбран один (1) победитель. Розыгрыш начинается 21.03.2018 г. в 00:01 и завершается 28.03.2018 г. в 23:59 (GMT). Ни одна заявка, полученная после этой даты и времени, не будет принята. Если победитель не предоставит клубу RCI Europe данные о курорте и коммунальных платежах за неделю отдыха на домашнем курорте до 31.05.2018 г., будет выбран другой победитель. 

Участникам розыгрыша должно быть не меньше 18 лет. Учредитель не несет ответственности за технические неполадки или другие проблемы, которые возникают при депонировании недели, а также при уведомлении и выборе победителя в указанный временной период.

Победитель будет выбран случайным образом и получит уведомление 25.04.2018 г. или до этой даты. В случае отказа от выигрыша новый победитель будет выбран из членов клуба RCI, которые выполнили депонирование в указанный период времени. 

Учредитель сохраняет за собой право аннулировать, продлевать или изменять условия розыгрыша в любое время без предварительного уведомления.  

Имена победителей розыгрыша, страна и адрес будут доступны с 25.04.2018 г. до 25.05.2018 г. по запросу и в случае предъявления пустого конверта с маркой и обратным адресом. Принимая участие в розыгрыше призов, победитель оставляет за учредителем право в дальнейшем использовать его имя и фотографию в рекламных целях без предоставления дополнительной компенсации. Розыгрыш призов проводится в соответствии с законодательством Великобритании. При возникновении каких-либо споров, связанных с розыгрышем призов, исключительной юрисдикцией будут обладать суды Великобритании.  Решение учредителя является окончательным и не подлежит обсуждению. Заявка на участие в розыгрыше призов является свидетельством того, что участник прочел, понял и принял данные положения и условия.

 

 

Condiciones Generales:


Socios de RCI Weeks: Sorteo de premios especial: La Promoción es de libre participación, los participantes no están obligados a adquirir ningún producto o servicio. Hay un solo premio que incluye los siguientes elementos: no aplicación de la tarifa para un intercambio de vacaciones, Protección para Poder Negociador, cambio a RCI Platinum (si se trata de un socio estándar), renovación de la inscripción a RCI Platinum (si se trata de un socio de RCI Platinum actual) y combinación de depósitos. También incluye las cuotas de mantenimiento hasta un valor de 500 £ abonadas directamente al complejo propio del socio ganador.

El promotor es RCI Europe, con domicilio social en Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

Podrán participar en el Sorteo de Premios todos los socios de RCI Europe a los que se prestan servicio las oficinas europeas de RCI. No se permite la participación de los empleados de Wyndham Worldwide ni de ninguna empresa de su grupo (incluida RCI Europe), ni tampoco de los agentes, empresas asociadas ni familiares de los mismos.

Cómo participar: deberá realizar el depósito de una semana en RCI.com a través de Internet o del centro de atención de llamadas; solo se admitirá una (1) participación por depósito verificado, cuando el depósito se efectúe a través del centro de atención de llamadas. Se aceptarán dos (2) participaciones por depósito verificado siempre que los depósitos se efectúen a través de Internet, en RCI.com.  

No hay límite con respecto al número de semanas que los socios pueden depositar. El Premio es intransferible y no podrá canjearse por dinero en efectivo. Habrá un (1) ganador seleccionado de la base de inscripciones de RCI Europe. El Sorteo de Premios permanecerá abierto desde la 00:01 h del 21/03/2018 y cerrará a las 23:59 h GMT del 28/03/2018. No se aceptará ninguna participación recibida después de esta fecha y hora. En caso de que el ganador no comunique los datos sobre su complejo y su Semana Propia a RCI Europe antes del 31/05/2018 como fecha tope, se sorteará otro ganador. 

Los participantes deberán ser mayores de 18 años. El Promotor no asumirá ninguna responsabilidad por problemas técnicos o de cualquier otro tipo que afecten a la realización del depósito, o a la notificación o el premio del Ganador en el periodo de tiempo especificado.

Los ganadores se seleccionarán aleatoriamente y se les notificará el 25/04/2018 o antes. En caso de que el Ganador no acepte el Premio, se seleccionará a un nuevo Ganador de entre todos los depósitos válidos realizados por los socios de RCI antes de la fecha de finalización del sorteo. 

El Promotor se reserva el derecho de cancelar, ampliar o modificar el Sorteo de Premios en cualquier momento sin previo aviso.  

El Promotor podrá proporcionar el nombre, la dirección y el país de residencia de los Ganadores del Sorteo entre el 25/04/2018 y el 25/05/2018 previa solicitud y siempre que el solicitante aporte un sobre con su dirección. Al participar en el Sorteo de Premios, el Ganador concede al Promotor permiso para utilizar su nombre e información semejante con fines publicitarios y promocionales futuros sin compensación adicional. El Sorteo de Premios se regirá por la legislación vigente en Inglaterra, y los tribunales ingleses tendrán jurisdicción exclusiva en caso de que se produzca cualquier controversia o disputa en relación con el mismo.  La decisión del Promotor será definitiva e inapelable. La participación en el Sorteo de Premios confirma que los participantes han leído, comprendido y aceptado estos términos y condiciones.

 

Villkor och bestammelser:


Weeks-medlemmar: Utlottning av priser: Det kostar inget att delta i kampanjen, deltagare behöver inte köpa några produkter eller tjänster. Det finns ett pris att vinna som består av följande: ingen avgift för en bytessemester, byteskraftsskydd, RCI Platinum-uppgradering (om standardmedlem), förnyelse av RCI Platinum-medlemskap (om befintlig RCI Platinum-medlem) och kombination av deponeringar. Det omfattar även betalda underhållsavgifter till ett värde av £ 500, som betalas direkt till den vinnande medlemmens hemmaanläggning.

Arrangören är RCI Europe – registrerat kontor: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

Prisdragningen är öppen för alla medlemmar i RCI Europe som betjänas av RCI-kontor i Europa. Anställda hos Wyndham Worldwide och dess koncernföretag (inklusive RCI Europe), deras ombud och familjer får inte delta.

Så deltar du: deponera dina veckor online eller via kundtjänst – du får en (1) lott för varje verifierad deponering om du deponerar via kundtjänst. Två (2) lotter ges per verifierad deponering som görs online på RCI.com.  

Antalet veckor som medlemmar kan deponera är obegränsat. Priset kan inte överlåtas och inget kontant alternativ är tillgängligt. En (1) vinnare dras bland medlemmarna i RCI Europe. Prisdragningen är öppen från kl. 00.01 2018-03-21 och till 2018-03-28 kl. 23.59 GMT. Bidrag som inkommer efter denna tidpunkt och detta datum accepteras inte. Om vinnaren inte meddelar RCI Europe alla uppgifter om den egna anläggningen, den egna veckan och underhållsavgifterna senast 2018-05-31 kommer en alternativ vinnare att dras. 

Deltagare måste vara över 18 år. Arrangören ansvarar inte för några tekniska eller andra orsaker som påverkar en deponering eller om vinnaren meddelas eller dras inom den angivna tidsperioden.

Vinnarna kommer att dras slumpmässigt och meddelas på eller före den 2018-05-31. Om priset inte tas emot utses en ny vinnare bland alla giltiga deponeringar av RCI-medlemmar som gjorts före tävlingens slutdatum. 

Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, utöka eller ändra utlottningen utan förvarning.  

Prisvinnarnas namn, land och adress kommer att vara tillgängligt via arrangören mellan 2018-04-25 och 2018-05-25, på begäran och förutsatt att ett frankerat kuvert bifogats. Genom att delta i utlottningen ger vinnaren arrangören sitt tillstånd att använda hens namn och bild i reklam och framtida kampanjer utan ytterligare ersättning. Utlottningen styrs av engelsk lag och engelska domstolar har exklusiv behörighet om en tvist skulle uppstå i samband med utlottningen.  Arrangörens beslut är slutgiltigt och ingen ytterligare korrespondens besvaras. Deltagandet i prisdragningen bekräftar att deltagarna har läst, förstått och samtycker till att vara bundna av dessa villkor.

 

 

Kosullar:


Weeks üyeleri: Büyük Ödüllü Hediye Çekilişi: Promosyona katılım ücretsizdir; katılımcıların bir ürün veya hizmet satın alması gerekmez. Kazanılacak Ödül şunları içerir: bir Değişim Tatili için ücret alınmaz, değişim gücü koruması, RCI Platinum'a yükseltme (standart üyelikte), RCI Platinum üyeliği yenileme (mevcut RCI Platinum üyeliğinde), hafta birleştirme. Ayrıca 500 £'a kadar olan bakım ücretleri doğrudan kazanan üyenin sahip olduğu tesise ödenir.

Promosyon, RCI Europe tarafından düzenlenmektedir. Kayıtlı şirket merkezi: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

Ödüllü Çekiliş, RCI Avrupa ofislerinden hizmet alan tüm RCI Europe üyelerine açıktır. Wyndham Worldwide ve şirketler grubunun (RCI Europe dahil) çalışanları, aracıları, iş ortakları ve aileleri katılamaz.

Katılım: Haftalarınızı online olarak veya çağrı merkezi üzerinden yatırın. Çağrı merkezi yoluyla yatırılması durumunda teyit edilmiş yatırılan hafta başına bir (1) katılım hakkı sağlanır. RCI.com adresinden online olarak yatırılması durumunda teyit edilmiş yatırılan hafta başına iki (2) katılım hakkı sağlanır.  

Üyelerin yatırabileceği hafta sayısı konusunda sınır yoktur. Ödül başkasına devredilemez veya nakde çevrilemez. RCI Europe üyeleri arasından bir (1) Kazanan olacaktır. Ödüllü Çekiliş, 21.03.2018 tarihinde saat 00:01'de başlayıp 28.03.2018 tarihinde saat 23:59'da (GMT) sona erer. Bu tarih ve saatten sonra alınan katılım talepleri kabul edilmez. Kazanan kişi, 31.05.2018 tarihine kadar RCI Europe'a sahip olduğu tesis ve hafta bakım ücretlerinin ayrıntılarını bildirmezse yedek bir kazanan seçilecektir. 

Katılımcılar 18 yaşından büyük olmalıdır. Promosyonu düzenleyen kuruluş, haftanın yatırılmasını veya Kazananın belirtilen süre içinde bilgilendirilmesini ya da çekiliş yapılmasını etkileyen teknik veya diğer nedenler konusunda sorumluluk kabul etmez.

Kazananlar rastgele seçilecektir ve 25.04.2018 tarihinde veya daha önce bilgilendirilecektir. Ödülün kabul edilmemesi durumunda, sonlanma tarihinden önce hafta yatıran uygun RCI üyeleri arasından yeni bir Kazanan seçilir. 

Promosyonu düzenleyen kuruluş, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Ödüllü Çekilişi geri alma, uzatma veya değiştirme hakkını saklı tutar.  

Ödül Kazananların isimleri, ülkeleri ve adresleri, Promosyonu düzenleyen kuruluş tarafından 25.04.2018 ve 25.05.2018 tarihleri arasında talep üzerine ve SAE iliştirildiği takdirde sunulacaktır. Ödüllü Çekilişe katılan Ödül Kazananı, ek ödenek söz konusu olmaksızın Promosyonu Düzenleyen Kuruluşa isim ve fotoğraflarını gelecekte reklam ve tanıtım amacıyla kullanma izni verir. Ödüllü Çekiliş, İngiliz yasalarına tabidir ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda İngiliz mahkemeleri münhasıran yetkilidir.  Promosyonu düzenleyen kuruluşun kararı nihaidir ve bu konuda yazışma yapılmaz. Ödüllü Çekilişte yer alan katılımcılar, bu şartlar ve koşulları okuduğunu, anladığını ve bunlara tabi olmayı kabul ettiğini onaylamış olur.

 

Terms & Conditions:


Weeks members’: Bumper Prize Giveaway Prize Draw: The Promotion is free to enter; entrants do not have to purchase any product or service. There is one Prize to win which comprises of the following: waiving the fee for one Exchange Holiday, trading power protection, RCI Platinum upgrade (if a standard member), renewal of RCI Platinum membership (if an existing RCI Platinum member), and combine of deposits. It also includes maintenance fees paid up to the value of £500, paid directly to the winning member’s home resort.

The Promoter is RCI Europe – registered office: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY. 

The Prize Draw is open to all RCI Europe members serviced by RCI European offices. Employees of Wyndham Worldwide and its group of companies (including RCI Europe), their agents, partners and families are not permitted to enter.

How to enter: Deposit your week(s) online or via the call centre - one (1) entry per verified deposit will be accepted if the deposit is made via the call centre. Two (2) entries per verified deposit will be accepted if the deposit is made online at RCI.com.  

There are no limits on the amount of weeks members can deposit. The Prize is non-transferable and no cash alternative is available. There will be one (1) Winner from the RCI Europe membership base. The Prize Draw is open from 00.01 on 21.03.18 and closes on 28.03.18 at 23.59pm GMT. Any entries received after this time and date will not be accepted. If the Winner does not provide their resort and home week maintenance fee details to RCI Europe by 31.05.18, an alternative winner will be drawn. 

Entrants must be over the age of 18 years. The Promoter will not accept responsibility for any technical, or other reason that affects a deposit being made or the Winner being notified or drawn within the specified time period.

The Winners will be randomly selected and notified on or before 25.04.18. If the Prize is not accepted, a new Winner will be selected from all eligible RCI member deposits made before the closing date. 

The Promoter reserves the right to withdraw, extend or amend the Prize Draw at any time without notice.  

The Prize Winners’ names, country and country address will be available from the Promoter between 25.04.18 and 25.05.18 upon request and provided a SAE is enclosed. By entering the Prize Draw, the Prize Winner grants the Promoter permission to use their name and likeness for advertising and future promotional purposes without additional compensation. The Prize Draw is governed by English law and the English courts shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising in connection with it.  The Promoter’s decision is final and correspondence will not be entered into. Entry into the Prize Draw confirms that participants have read, understood and agree to be bound by these terms and conditions.

 

 

 

ا إنّ الاشتراك في هذا العرض الترويجي مجاني، ولا يتعين على المشتركين شراء أي منتج أو خدمة. يقدم السحب إمكانية الفوز بجائزة واحدة تتألف مما يلي: التنازل عن الرسوم مقابل عطلة تبادل واحدة، وحماية القدرة التبادلية، والترقية إلى عضوية RCI Platinum (إذا كنت عضوًا قياسيًا) وتجديد عضوية RCI Platinum (إذا كنت من أعضاء RCI Platinum الحاليين) وتجميع الإيداعات. تشمل الجائزة أيضًا رسوم الصيانة التي تصل قيمتها إلى ٥٠٠ دولار أمريكي، ويتم تسديدها مباشرةً إلى المنتجع الأصلي التابع للعضو الفائز.

الجهة المروّجة هي شركة RCI Europe - المكتب المسجّل: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

يمكن لجميع أعضاء RCI Europe الذين يتعاملون مع مكاتب RCI الأوروبية المشاركة في السحب. لا يُسمَح لموظفي Wyndham Worldwide ومجموعة الشركات التابعة لها (بما في ذلك RCI Europe) ووكلائها وشركائها وأفراد عائلاتهم المشاركة في السحب.

كيفية المشاركة في السحب: قم بإيداع أسبوعك (أسابيعك) عبر الإنترنت أو عبر مركز الاتصال؛ وسيتم قبول طلب اشتراك واحد (١) لكل إيداع تم التحقق منه إذا تم الإيداع عبر مركز الاتصال. وسيتم قبول طلبي اشتراك (٢) لكل إيداع تم التحقق منه إذا تمت الإيداعات عبر الإنترنت على موقع RCI.com.

لا يخضع عدد الأسابيع التي يستطيع الأعضاء إيداعها لأي قيود. لا يمكن نقل الجائزة إلى شخص آخر أو طلب بديل نقدي عنها. سيفوز بالجائزة عضو واحد (١) من قاعدة بيانات العضوية في RCI Europe. تفتح أبواب المشاركة في السحب من الساعة ٠٠:٠١ ليلاً في ٢١ مارس ٢٠١٨ وحتى يوم ٢٨ مارس ٢٠١٨ عند الساعة ١١:٥٩ مساءً بتوقيت غرينتش . وبالتالي، لن يتم قبول أي طلبات يتم استلامها بعد الوقت والتاريخ المحددَين. إذا لم يقدم الفائز تفاصيل رسوم صيانة أسبوع الملكية والمنتجع الخاص به إلى شركة RCI Europe بحلول ٣١ ومايو ٢٠١٨، سيتم السحب على فائز بديل.

يجب أن يتجاوز عمر المشاركين ١٨ عامًا. لن تتحمل الجهة المروّجة مسؤولية أي خطأ فنّي أو أي سبب آخر قد يؤثر على عملية الإيداع أو على الفائز الذي يتم إبلاغه أو سحب اسمه في خلال الفترة الزمنية المحددة.

يتم اختيار الفائزين عشوائيًا وسيتم إبلاغهم في٢٥ أبريل ٢٠١٨ كحد أقصى. إذا لم يتم قبول الجائزة، فسيُحدَّد فائز جديد من بين كل أعضاء RCI المؤهلين الذين أجروا عملية الإيداع قبل تاريخ انتهاء مهلة الاشتراك.

تحتفظ الجهة المروّجة بحقها في إلغاء السحب أو تمديد مدته أو تعديله في أي وقت ومن دون إشعار مسبق.

ستشارك الجهة المروّجة أسماء الفائزين بالجوائز وبلدانهم وعناوينهم ما بين ٢٥ أبريل ٢٠١٨ و ٢٥ أيار ٢٠١٨ بناءً على الطلب وشرط إرفاق ظرف عليه عنوان وطابع. من خلال الاشتراك في السحب، يمنح الفائز بالجوائز الجهة المروّجة الإذن باستخدام اسمه وصورته لأغراض دعائية وإعلانية مستقبلية من دون أي تعويض إضافي. يخضع السحب على الجوائز للقانون الإنجليزي، وتكون المحاكم الإنجليزية وحدها دائرة الاختصاص القضائي المعنية في النظر في أي نزاعات ذات صلة. يعتبر قرار الجهة المروّجة نهائيًا ولن يتم تبادل المراسلات بشأنها. من خلال الاشتراك في السحب، يؤكّد المشاركون أنّهم قرأوا هذه البنود والشروط وفهموها ويوافقون على الالتزام بها.